Struktura OŘ

Obvodní ředitelství městské policie Prahy 4 zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na územním obvodu městské části Prahy 4 a Kunratic.

Jaké hlavní úkoly plníme?
  • zabezpečujeme v obvodu výkon pracovní činnosti strážníků především formou hlídkové služby a služby okrskářů
  • úzce spolupracujeme se samosprávnými orgány MČ, s úřady městských částí a plníme úkoly uložené starostou, radou MČ a starostkou městské části Praha Kunratice,

  • udržujeme součinnost s Obvodním ředitelstvím Policie ČR Praha 4 a se všemi subjekty Záchranného bezpečnostního systému hl.m. Prahy,
  • spolupracujeme s dalšími orgány a organizacemi v rámci své působnosti

  • zapojujmeme se podle pokynů ředitele MP do celoměstských akcí.


Obvodní ředitelství městské policie (dále jen OŘ MP) zřizuje a zrušuje svým rozhodnutím primátor, který též stanoví celkový počet strážníků na OŘ MP.

Rozvržení tabulkových míst v rámci jednotlivých OŘ MP provádí ředitel MP svým vnitřním prováděcím předpisem.

Obvodní ředitelství městské policie tvoří:
I.
ředitel OŘ MP,
II.
zástupce ředitele OŘ MP,
III.

sekretariát ředitele OŘ MP ve složení:


- administrativní a spisový pracovník OŘ MP,

- správce informačních a komunikačních technologií,

- přestupkář,

- referent majetkové správy,

IV.
operační středisko,
V.
hlídková služba
VI.
okrskářiDo působnosti Obvodního ředitelství MP Praha 4 nespadá území

  • Městská část Praha 11 (Jižní Město, Újezd, Šeberov) - kontaktní tel. na operační středisko Prahy 11: 222 025 674 nebo 675,
  • Městská část Praha 12 (Modřany, Libuš, Točná) - kontaktní tel. na operační středisko Prahy 12: 222 025 708 nebo 709.
Zveřejněno: 13.11.2012 – admin Administrátor P4 ; Přečteno 13391 x
Vytisknout