Soubor nemovitostí zařazených do 4b)3. vlny privatizace bytového fondu

poř. č.

katastr

ulice

č. p.

č. or.

zastavěný pozemek

související pozemek

1

Krč

Budějovická

515

12

1142/26

1153

2

Krč

Matěchova

998

13

1308

1285/74

První nabídka v roce 2007 proběhla u domů:

č. p. 515, Budějovická or. č. 12., k. ú. Krč
č. p. 998, Matěchova or. č. 13, k. ú. Krč

Vytisknout