Sociální oblast

Od 1. ledna 2012 přecházejí kompetence odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4 z velké části na Úřad práce ČR.

Veškeré informace, stejně jako příslušné formuláře týkající se sociální oblasti, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zde:


Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 nadále vyřizuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a používá tento interní formulář:


Formulář žádosti o připojení na systém tísňového volání Areíon.
Zveřejněno: 02.01.2012 – tiskový referent David Polák
Vytisknout