Prohlídka Domu U Kamenného zvonu

Zveme vás na prohlídku zaměřenou na historii Domu U Kamenného zvonu, která vám přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.

Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

Městská část Praha 4 zajistila pro své seniory komentovanou prohlídku tohoto gotického skvostu na čtvrtek 15. 3. 2018 od 10 hodin, sraz je před vchodem, Staroměstské náměstí 13, Praha 1.
Vstup zdarma.

Telefonické přihlášky přijímány od 5. 3.

Dům u kamenného zvonu
Zveřejněno: 17.01.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout