Program Čistá energie Praha 2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018.

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

Z Programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie (tepelných čerpadel a solárních panelů na ohřev vody a přitápění). V novostavbách jsou podporovány pouze obnovitelné zdroje energie.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2018 je v rozpočtu hl. m. Prahy (po navýšení o 6 mil. Kč usn. 788 ze dne 10. 4. 2018) na tento účel vyčleněna částka ve výši 24 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

Více informací najdete na stránkách Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

Zveřejněno: 16.04.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout