Přihlaste se do komise pro otevírání obálek

Absolutní transparentnost - takový je důvod rozhodnutí vedení radnice, aby byla veřejnost začleněna do kontrolních postupů při výběrových řízeních. Jako pilotní projekt byla zvolena účast občanů při jednání komise pro otevírání obálek a sestavení pořadí nabídek dle stanovení kritérií, kteří se tak budou moci přímo účastnit procesu obsazování uvolněných obecních bytů.

„Chceme, aby bylo všem jasné, že tu není a nebude místo pro korupci,“ vysvětluje tento krok radnice starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). Jde v podstatě o dvojitý způsob kontroly veřejností, protože nabídky dále v druhé fázi hodnotí bytová komise rady, a v té už je člen ze strany veřejnosti zastoupen.
Vždy dvěma zájemcům vylosovaným počítačem z databáze zaregistrovaných občanů bude umožněno zúčastnit se jednání komise pro otevírání obálek a sestavení pořadí nabídek dle stanovení kritérií. „Úkolem této komise je otevírání obálek, formální kontrola nabídek a sestavování pořadí nabídek podle kritérií stanovených usnesením Rady MČ Praha 4,“ vysvětluje činnost této komise starosta Prahy 4. Tito dva přísedící budou zavázání mlčenlivostí o osobních údajích osob v projednávaných materiálech. Jejich účast zde bude čistě dobrovolná a nemají tedy právo na odměnu.

Jak se přihlásit?
Do databáze zájemců se mohou občané hlásit buď písemně na adresu Úřadu MČ Praha 4 (Táborská 350, 140 45 Praha 4 - odbor bytové politiky) nebo prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Zájemce musí uvést své jméno, příjmení a adresu, musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště v Praze 4. Podmínkou je také uvedení telefonního čísla, aby mohl být vylosovaný zajemce kontaktován.

Žaneta Pilařová
tisková mluvčí

 

Vytisknout