Přehled evidencí osobních údajů

Agenda: Poplatek ze psů

 • Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 23/2003Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění p.p.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4
 • Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 24/2003Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p.p.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou právnické nebo fyzické osoby, které veřejné prostranství užívají způsobem uvedeným v zák.ust.
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4
 • Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek ze vstupného

 • Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 25/2003Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění p.p.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze vstupného je fyzická nebo právnická osoba, která akci (kulturní, sportovní, prodejní, reklamní) pořádá.
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4
 • Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek z ubytovací kapacity

 • Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 26/2003Sb., o místním poplatku z ubytovacích kapacit, ve znění p.p.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku z ubytovacích kapacit je ubytovatel, kterým nemusí být vždy vlastník ubytovacího zařízení, ale i jeho případný nájemce.
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4
 • Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 • Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 27/2003Sb.,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění p.p.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4
 • Doba uchování: 10 let

KONTAKTY - Úřad mestské části Praha 4 
Adresa: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Ústředna: 261 192 111
Bezplatná infolinka: 800 194 237
Fax:

241 741 743

Email:

radnice@praha4.cz(e-mailová adresa pro běžnou komunikaci bez zaručeného elektronického podpisu)

posta@praha4.cz (e-mailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou)

Datová schránka: ergbrf7

Web:

www.praha4.cz

 

Vytisknout