Praha 4 získá z rozpočtové rezervy Prahy téměř 47 milionů korun

Městská část Praha 4 získá v letošním roce investiční dotace z rozpočtové rezervy hlavního města Prahy ve výši téměř 47 milionů korun a tyto prostředky použije na rekonstrukce ve dvou základních školách – ZŠ Školní a ZŠ Na Planině. Na rekonstrukci historické budovy ZŠ Školní dostane městská část 16,500.000 Kč a na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ na Planině včetně technologie 30,000.000 Kč.Městská část Praha 4 - znak

„Poskytnuté dotace nám umožní zlepšit podmínky pro výuku a stravování žáků v našich školách,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Do školství jde z našeho rozpočtu každoročně velká část finančních prostředků, a proto je taková pomoc z hlavního města vítaná.“

ZŠ Školní – rekonstrukce historické budovy: půjde o rekonstrukce školní budovy spočívající v sanaci suterénního zdiva, podlah, omítky, výměnu špaletových oken, rekonstrukci sociálního zařízení, fasády objektu a střechy a obnovu veškerých přípojek (voda, kanalizace, plyn, elektro). Poskytnutá dotace: 16,500.000 Kč.

ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní kuchyně včetně technologie: půjde ovýměnu veškeré technologie gastroprovozu, sanaci suterénu, demolici stávajících příček a vybudování nových, obklady podlah, stěn v kuchyňském prostoru, nové sanitární zařízení, výměnu vedení vody, plynu a elektrické energie. Poskytnutá dotace: 30,000.000 Kč. V této škole sídlí také magistrátní gymnázium Milady Horákové.
Vytisknout