Praha 4 zajistila pro své příspěvkové organizace nižší ceny za energie

Základní a mateřské školy, Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 a Ústav sociálních služeb v Praze 4 budou od příštího roku platit výrazně méně za spotřebu elektřiny a plynu. Městská část Praha 4 tak navázala na úspěšné zadávací řízení z roku 2015, kdy uzavřela smlouvu s dodavatelem elektrické energie pro své příspěvkové organizace s cenou o více než 40 % nižší než v předchozích letech. Smlouva byla uzavřena na dobu tří let, tj. do konce letošního roku.

 

Po tomto významném úspěchu se MČ Praha 4 rozhodla sjednotit u příspěvkových organizací také dodavatele plynu. Pomocí elektronické aukce podle zákona o zadávání veřejných zakázek bylo dosaženo 30% snížení ceny oproti dosavadním nákladům na spotřebu plynu v základních a mateřských školách, Zdravotnickém zařízení MČ Praha 4 a Ústavu sociálních služeb v Praze 4. Současně pomocí elektronické aukce městská část vysoutěžila i dodavatele elektřiny s výhodnou cenou.

 

„Úsporou nákladů na energie podstatně snížíme náklady na provoz školských a dalších zařízení,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Ušetřené prostředky použijeme na dovybavení škol a opravy školních budov.“

 

Předpokladem nižších cen za plyn a elektrickou energii je uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s vítěznými účastníky na období tří let. Tyto smlouvy jsou před podpisem.

 

Zveřejněno: 14.09.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout