Praha 4 rozdělí dotace ve výši téměř 24 milionů korun


Praha 4 podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k rozvíjení jejich volnočasových aktivit. Na jejich činnost jim v letošním roce přispěje částkou 23,856.500 Kč. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 3. zasedání ve středu 24. dubna 2019.

Jednoleté i víceleté dotace jsou určeny pro subjekty působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit, kultury a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů, integrace národnostních menšin, zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního prostředí. Už podruhé Praha 4 vyhlásila nejen jednoleté, ale i víceleté dotace, a to na období 2019 – 2022, které žadatelům zabezpečí jistotu dlouhodobého fungování a snížení jejich administrativní zátěže, protože na celé období stačí podat jen jednu žádost.“

Na podporu sportování dětí a mládeže je letos určeno téměř 5 milionů korun, na kulturu více než dva miliony korun, na sociální služby téměř dva a půl milionu korun a na zdravotnictví téměř jeden a půl milionu korun. Městská část Praha 4 podpoří Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Jezerce i Divadlo Dobeška. V oblasti sportu získá dotace například AFK Slavoj Podolí, Klub Eagles a Spartak Praha 4. Praha 4 podpoří také Hospic v Malovické ulici a Domov Sue Ryder, rodiny s dětmi a organizace, které pomáhají obětem ohroženým domácím násilím.

Zveřejněno: 25.04.2019 – Vít Drbal
Vytisknout