Praha 4 podala podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj ohledně pražských stavebních předpisů

Praha 4 podala podnět k přezkoumání nařízení Rady hlavního města Prahy č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) (dále jen „Nařízení“). Nařízení bylo vydané Radou hlavního města Prahy na základě zmocnění v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).

„Dle našeho názoru tyto pražské stavební předpisy odporují právním předpisům. Žádáme proto, aby Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své zákonné dozorové pravomoci přezkoumalo Nařízení dle podmínek ustanovení § 108 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podniklo bez zbytečného odkladu potřebné kroky ke zjednání nápravy,“ uvedl starosta Pavel Caldr.

Podnět na Ministerstvo pro mínstní rozvoj k přezkoumání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy
 Podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj k řezkoukmání nařízení š. 11/2014 S. hl. m. Prahy - MČ Praha 4
(soubor PDF)

Vytisknout