Praha 4 nesouhlasí s navrženou studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní

Rada městské části Praha 4 po bližším prostudování vyjádřila dne 8.3.2017 zásadní nesouhlas s navrženou Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní a žádá hlavní město Praha o její přepracování a následné předložení městské části Praha 4 k odsouhlasení.

 

Mezi hlavní důvody odmítnutí studie patří snížení propustnosti řešeného území pro hromadnou i individuální dopravu, ačkoli její zachování bylo jednou z podmínek zadání studie. Studie nedostatečně řeší parkování rezidentů i návštěvníků, kdy ve všech variantách, které reálně přicházejí v úvahu, dochází k  úbytku parkovacích míst.

 

K prvotním návrhům IPR na rekonstrukci příslušných ulic vznesli členové Rady městské části Praha 4 řadu věcných připomínek a návrhů, tyto však nebyly ve studii reflektovány a výsledné provedení studie nebylo městské části Praha 4 předloženo k vyjádření.

 

Navrhovaná rekonstrukce zásadním způsobem ovlivní život obyvatel městské části Praha 4 a je proto mimořádně důležité, aby výsledný koncept byl odsouhlasen městskou část Praha 4 a rekonstrukce nezpůsobila dopravní kolaps, případně jiné obtíže obyvatelům Nuslí ani jiných částí Prahy 4.
Táborská ulice

Zveřejněno: 09.03.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout