Pozvánka do Muzea MHD

Pozvánka do Muzea MHDMČ Praha 4 zajistila pro aktivní seniory též komentovanou prohlídku Muzea MHD, které se nachází v památkově chráněné budově vozovny ve Střešovicích. Tato vozovna patří k nejstarším průmyslovým stavbám svého druhu, byla postavena roku 1909 pro potřeby tehdejších Elektrických podniků královského hlavního města Prahy.

V expozici najdete více než čtyři desítky vozidel kolejové i silniční dopravy a různých speciálních zařízení, dále modely vozů a celých dopravních systémů, které se ve skutečnosti nedochovaly, dobové fotografie, jízdenky, plánky, výkresy a další archivní dokumenty.

Komentovaná prohlídka je domluvena na 12. 4. 2018 od 10.00 hodin. Sraz před muzeem (Patočkova 4, Praha 6), zlevněné vstupné 50,- Kč. Přihlášky přijímáme telefonicky od 4. 4. 2018.

Zveřejněno: 15.02.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout