Petr Skarlant

Petr SkarlantPetr Skarlant je básník, spisovatel a překladatel, narodil se v roce 1939. Maturoval na knihovnické škole v Praze, poté studoval na filosofické fakultě UK a v Paříži na Sorbonně jako stipendista francouzské vlády.

V roce 1968 byl jedním ze zakládajících členů KANu. Od roku 1969 se věnuje literární práci ve svobodném povolání jako spisovatel. Je členem pražského centra mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů.

Vydal 15 básnických sbírek.

V dubnu 2001 mu byla udělena Evropskou unií umění cena za literaturu.
Vytisknout