Organizace Intellectus vzdělává děti i v Praze 4

Intellectus je tým nadšenců a odborníků, kteří se zabývají aktivitami pro zvídavé děti a částečně i dospělé.Intellectus je tým nadšenců a odborníků, kteří se zabývají aktivitami pro zvídavé děti a částečně i dospělé. Děti, které mají zájem, se mohou dozvědět zajímavé věci o robotice, fyzice, chemii, přírodě, fotografování a dalších přírodovědných a technických disciplínách zábavnou formou. . 

„Technika nás dnes doslova obklopuje. Děti jsou přirozeně zvídavé, ale často není jejich zájem o techniku a technologie ve školách náležitě uchopen a rozvíjen. Ve školách chybí hlavně odborně vybavení učitelé. V Intellectusu je zkoumání a objevování nových věcí základem učení. Chybování zde není překážkou, ale naopak dobrou zkušeností.“ představila organizaci Intellectus jeho ředitelka paní Andrea Baráthová.

„V zájmových aktivitách představujeme technické obory už malým dětem a snažíme se pracovat tak, aby se nebály věcí a témat, se kterými by se ve škole potkaly až mnohem později nebo vůbec. Není výjimkou, že prvňáci ze ZŠ programují a pracují v grafických programech, ovládají robota. Starší žáci tvoří webové stránky. Některé děti jsou zase manuálně zručné a vyzkouší si na některých aktivitách vrtačku, pájku či pilu. Aktivity organizace tak posouvají hranice technických disciplín a dokazují, že už i u takto malých dětí lze probouzet a rozvíjet jejich talent k technice. Intellectus také získal ocenění jako Evropský Talentpoint od European Council for High ability.

Intellectus nyní vytvořil nové centrum Talentpoint Intellectus v prostorách v budově ZŠ Nedvědovo nám. Od nového školního roku zde mají aktivity pro talentované žáky. Velký dík patří za náklonnost k technickým vědám panu radnímu Míthovi a panu řediteli Blechovi.“

Již 23.6. proběhla i první ochutnávka aktivit Intellectusu.

Jedna skupinka dětí na ochutnávce skládala z papíru různé druhy vlaštovek a názorně si vysvětlovaly fyzikální podstatu letu papírové vlaštovky a porovnávaly letové vlastnosti různých druhů.

Druhá skupinka si v počítačové učebně vyzkoušela základy programování a úvod do robotiky, kde děti programovaly pomocí bloků a naprogramovaly i pojízdného robota Mbota a lektor jim vysvětlil, jak takový robot funguje.

„Jsem rád, že jsme navázali spolupráci s touto organizací a doufám, že jejich činnost budeme v rámci Prahy 4 dále rozšiřovat. Technické obory jsou potřebné, ale musí se přizpůsobit moderní době i forma výuky. Musí být pro děti poutavá a atraktivní.“ řekl radní pro školství J.Míth (ODS).

Více informací naleznou zájemci na www.intellectus.cz.

Intellectus je tým nadšenců a odborníků, kteří se zabývají aktivitami pro zvídavé děti a částečně i dospělé.

Zveřejněno: 04.07.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout