Operační středisko

Vedoucí: zástupce ředitele
Telefon: 222 02 5307

OPES.jpg

Charakteristika pracovní činnosti

Dozorčí služba zajišťuje akceschopnost Obvodního ředitelství MP Prahy 4. Je vykonávána nepřetržitě a navazuje na činnost Centrálního operačního střediska MP (dále jen "COS MP") na ředitelství Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10.

Rozsah činnosti

 • vysílá strážníky k provedení služebních zákroků a úkonů či jiných opatření, koordinuje činnost hlídek a udržuje s nimi trvalé spojení,
 • neprodleně hlásí řediteli obvodu nebo jeho zástupci všechny závažné případy a mimořádné události (na detašovaném pracovišti MP podává tato hlášení dozorčímu obvodu),
 • zabezpečuje styk s veřejností, přijímá oznámení a podle situace zajišťuje provedení nezbytných opatření nebo je sama provádí,
 • plní úkoly uložené COS MP (na detašovaném pracovišti MP i dozorčím obvodu) a průběžně hlásí události podle směrnice o hlásné službě,
 • dbá o řádné zajištění zbraní na útvaru, prostředků určených pro výkon služby, zabezpečení objektů obvodu a dodržování směrnice o ochraně před únikem utajovaných skutečností,
 • bezprostředně organizuje, řídí a zajišťuje výjezdy k případům ohlášeným na linku tísňového volání 156 a výjezdy na poplachy hlášené na pulty centralizované ochrany (dále jen PCO) operačního střediska obvodu nebo COS MP,
 • kontroluje osoby, které vstupují do objektu,
 • plní úkoly vyplývající pro službu z plánů bezpečnostních opatření,
 • průběžně vede služební dokumentaci stanovenou pro výkon dozorčí služby,
 • sleduje a zpracovává výstupy Městského kamerového systému. Zjištěné skutečnosti předává podle věcné a místní příslušnosti 
 • plní další úkoly uložené ředitelem obvodu.
Zveřejněno: 31.10.2013 – admin Administrátor P4 ; Přečteno 3688 x
Vytisknout