Okrsky

Okrsky jsou nejnižší územní organizační jednotkou OŘ MP. Okrsky zřizuje, zrušuje a jejich hranice vymezuje svým rozhodnutím primátor na návrh ředitele MP. 

Okrskář je strážník, který zabezpečuje výkon pracovní činnosti strážníka na okrsku se zvláštním důrazem na místní a osobní znalost. Okrskář odpovídá za zajišťování veřejného pořádku na svěřeném území. Je bezprostředně podřízen zástupci ředitele OŘ MP a v jeho nepřítomnosti operačnímu středisku OŘ MP. O obsazení funkce okrskáře rozhoduje ředitel MP na návrh ředitele OŘ MP. 

Okrskář působí zpravidla jako jednočlenná hlídka. K posílení výkonu pracovní činnosti strážníka na svěřeném území si v konkrétních případech může vyžádat od zástupce ředitele OŘ MP posilu. V takovém případě odpovídá za její efektivní využití.

Okrskář je povinen na vstupu do služebny okrsku vyvěsit pravidelné úřední hodiny, ve kterých se bude zdržovat na služebně a přijímat od občanů oznámení, stížnosti a jiné podněty. Ty je rovněž možné podat elektronicky na e-mail okrskářů okrskari(tecka)p4(zavinac)mppraha(tecka)cz.

Není-li zástupcem ředitele OŘ MP stanoveno jinak, plánuje si okrskář výkon pracovní činnosti sám, s přihlédnutím k bezpečnostní situaci ve svém okrsku. Zpracovaný měsíční plán služeb předkládá ke schválení zástupci ředitele OŘ MP. 

Okrskáře může přímo úkolovat starosta MČ, na které byl okrsek zřízen. Sporné případy při úkolování okrskáře zástupcem ředitele OŘ MP a starostou MČ rozhoduje ředitel OŘ MP.

Zveřejněno: 31.10.2013 – admin Administrátor P4 ; Přečteno 3626 x
Vytisknout