Oddělení personální

  • řeší otázky vyplývající z pracovněprávních vztahů ve spolupráci s právníky odboru právního (OPR) 
  • projednává s příslušnými vedoucími odborů platové zařazení zaměstnanců, eviduje úpravu pracovní doby 
  • vypracovává pracovní smlouvy včetně všech jejich náležitostí, potvrzuje dobu zaměstnání bývalých zaměstnanců 
  • vede osobní evidenci a spisy zaměstnanců 
  • více


Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout