Oddělení stavebního řádu II.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

  • provádí stavební řízení a jiná opatření související s částí čtvrtou stavebního zákona kromě hlavy II. (§ 132 až § 142); kontrolní prohlídky dle  ust. § 132 odst. 2 písm. a) provádí pouze u povolených staveb v rámci plánu kontrolních prohlídek
  • v případech, kdy lze za podmínek stavebního zákona spojit územní a stavební řízení, provádí i řízení nebo jiná opatření dle dílu 5 části  třetí stavebního zákona
  • provádí řízení a jiná opatření související s částí pátou stavebního zákona
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I.třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • obstarává ve spolupráci s OITEZ ochranu osob provádějících správní exekuci provedením náhradního výkonu stavebních prací
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Koptíková Miloslava Ing. Vedoucí oddělení stavebního řádu II 261 192 224 5.26 miloslava.koptikova@praha4.cz
Adámková Lenka Ing. Referent - k.ú. Nusle 261 192 515 5.24 lenka.adamkova@praha4.cz
Fantová Jana Ing. Referent - k.ú. Podolí, speciální stavební úřad – dopravní stavby 261 192 251 5.24 jana.fantova@praha4.cz
Fořtová Lenka Ing. Referent 261 192 530 5.23 lenka.fortova@praha4.cz
Komžík Peter Referent - k.ú. Nusle 261 192 248 5.23 peter.komzik@praha4.cz
Kořená Ludmila Referent - k.ú. Podolí 261 192 254 5.24 ludmila.korena@praha4.cz
Majrichová Lenka Ing. Referent - speciální stavební úřad – dopravní stavby 261 192 457 5.16 lenka.majrichova@praha4.cz
Prostředník Radek Ing. arch Referent - k.ú. Michle 261 192 246 5.23 radek.prostrednik@praha4.cz
Straková Jaroslava Referent - k.ú. Nusle 261 192 664 5.24 jaroslava.strakova@praha4.cz
Štanglová Jana Ing. Referent - k.ú. Michle 261 192 247 5.23 jana.stanglova@praha4.cz
Volrábová Helena Referent - k.ú. Kunratice 261 192 513 K008 helena.volrabova@praha4.cz
Werner Jaroslav Referent - k.ú. Kunratice 261 192 512 K008 jaroslav.werner@praha4.cz

Zveřejněno: 07.03.2011 – tiskový referent David Polák
Vytisknout