Oddělení stavebního řádu I.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

  • provádí stavební řízení a jiná opatření související s částí čtvrtou stavebního zákona kromě hlavy II. (§ 132 až § 142); kontrolní prohlídky dle  ust. § 132 odst. 2 písm. a) provádí pouze u povolených staveb v rámci plánu kontrolních prohlídek
  • v případech, kdy lze za podmínek stavebního zákona spojit územní a stavební řízení, provádí i řízení nebo jiná opatření dle dílu 5 části  třetí stavebního zákona
  • provádí řízení a jiná opatření související s částí pátou stavebního zákona
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I.třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • obstarává ve spolupráci s OITEZ ochranu osob provádějících správní exekuci provedením náhradního výkonu stavebních prací
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Šmíd Michal Bc. Vedoucí oddělení stavebního řádu I 261 192 255 5.22 michal.smid@praha4.cz
Fišer Petr Ing. arch Referent - k.ú. Záběhlice 261 192 266 5.17 petr.fiser@praha4.cz
Hampl Jan Ing. Referent - k.ú. Braník 261 192 501 5.19 jan.hampl@praha4.cz
Kraus Eda Referent - k.ú. Krč 261 192 243 5.18 eda.kraus@praha4.cz
Kříž Zdeněk Ing. arch. Referent - k.ú. Záběhlice 261 192 238 5.17 zdenek.kriz@praha4.cz
Laxová Sylva Ing. Referent - k.ú. Braník 261 192 256 5.19 sylva.laxova@praha4.cz
Rážková Lucie Referent - k.ú. Lhotka, Krč 261 192 244 5.18 lucie.razkova@praha4.cz
Vavruška Petr Referent - k.ú. Krč 261 192 386 5.18 petr.vavruska@praha4.cz

Zveřejněno: 07.03.2011 – tiskový referent David Polák
Vytisknout