Oddělení státního dozoru

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ a MČ Praha 4 – Kunratice v tomto rozsahu:

  • provádí řízení a jiná opatření dle hlavy II. (§ 132 až § 142) stavebního zákona uvedených v části čtvrté téhož zákona
  • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I.třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • provádí řízení a jiná opatření související s částí pátou stavebního zákona
  • eviduje, provádí úkony a opatření ve věcech evidovaných rizikových objektů
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Míšková Alexandra Ing. Vedoucí oddělení státního dozoru 261 192 227 5.15
Lebdušková Veronika Ing. Referent - archivář 261 192 239 5.15

Zveřejněno: 07.03.2011 – tiskový referent David Polák
Vytisknout