Oddělení správní

 • vede evidenci registrací podle zák.č.105/1990 Sb.,o soukromém podnikání občanů, v pl. znění
 • vede a doplňuje údaje do veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku
 • vede evidenci přijaté a odeslané pošty pro celý odbor
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku
 • vede evidenci oznámených a zrušených provozoven místně příslušných podnikatelů
 • vede a doplňuje spisovnu odboru o nově vydaná, převedená a zrušená živnostenská oprávnění
 • vyhledává data a údaje v počítačové síti i ve spisech pro potřeby Policie ČR a dalších oprávněných orgánů
 • přijímá oznámení podnikatelů o přerušení provozování živnosti na dobu určitou a oznámení o  pokračování v provozování živnosti
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č.252/1997 Sb., v platném znění, o zemědělství  ¨
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů
 • opravuje údaje v registru podnikatelů (RŽP) 
 • zasílá opisy,výpisy nebo jiným způsobem poskytuje data o vydaných, změněných,pozastavených a rušených živnostenských oprávněních stanoveným orgánům
 • zahajuje a vede správní řízení z vlastního podnětu, nebo jiného správního orgánu
 • ukládá  ve  správním  řízení  sankce  (pokuty , pozastavení a  zrušení  živnostenských  oprávnění) za  zjištěná porušení živnostenskoprávních předpisů a pořádkové pokuty
 • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele
 • doplňuje údaje do registru (RŽP) získané od obchodního soudu či  jiných úřadů
 • vyřizuje agendu spojenou s pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
 • sleduje  vydávání  nových  právních  předpisů  ve Sbírce  zákonů  týkajících  se  agendy odboru,  shromažďuje metodické pokyny nadřízených orgánů a zajišťuje seznámení s nimi pro všechny pracovníky odboru
 • rozhoduje o přijetí opatření z výsledků živnostenské kontroly
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Samešová Petra Mgr. Vedoucí oddělení správního 261 192 288 4.27 petra.samesova@praha4.cz
Benešová Jana Ing. Referent 261 192 382 4.20 jana.benesova@praha4.cz
Bláhová Helena Referent 261 192 290 4.12 helena.blahova@praha4.cz
Junková Markéta Referent 261 192 440 4.20 marketa.junkova@praha4.cz
Kmošková Marija Mgr. Referent 261 192 381 4.20 marija.kmoskova@praha4.cz
Kolaříková Stanislava Referent 261 192 320 4.25 stanislava.kolarikova@praha4.cz
Mikulášová Andrea Referent 261 192 319 4.24 andrea.mikulasova@praha4.cz
Princová Jana Referent 261 192 149 4.19 jana.princova@praha4.cz
Skořepová Vlasta Referent 261 192 516 4.24 vlasta.skorepova@praha4.cz

 

Zveřejněno: 22.01.2013 – tiskový referent David Polák
Vytisknout