Oddělení personální a mzdové

 • komplexně zpracovává mzdovou agendu
 • plní úkoly související s evidencí pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nemocenského pojištění a vyřizuje případy zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro odchod do důchodu, vypracovává a odesílá ELDP, vede měsíční evidenci a roční výkazy pracovní neschopnosti a úrazovosti, čtvrtletní statistický výkaz o práci
 • eviduje poskytování neplaceného volna
 • eviduje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • navrhuje sestavu rozpočtu mzdových prostředků a jejich rozpis
 • zajišťuje styk se zdravotními pojišťovnami, úřadem práce a Českou správou sociálního zabezpečení
 • vystavuje potvrzení o příjmu pro dávky státní sociální podpory (roční, čtvrtletní) pro zaměstnance
 • komplexně zpracovává daňovou problematiku ve mzdové oblasti (roční zúčtování daně)
 • zabezpečuje mzdové účetní práce v souvislosti s organizací voleb na MČ P4
 • ve spolupráci s právníky OPSTVP řeší otázky vzniklé v souvislosti s aplikací právních  předpisů při zpracování mzdové agendy
 • řeší otázky vyplývající z pracovněprávních vztahů ve spolupráci s právníky odboru právního (OPR) 
 • projednává s příslušnými vedoucími odborů platové zařazení zaměstnanců, eviduje úpravu pracovní doby 
 • vypracovává pracovní smlouvy včetně všech jejich náležitostí, potvrzuje dobu zaměstnání bývalých zaměstnanců 
 • vede osobní evidenci a spisy zaměstnanců
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Zajíčková Veronika Ing. Vedoucí oddělení mzdového 261 192 406 9.27 veronika.zajickova@praha4.cz
Lipárová Monika Mzdová účetní 261 192 456 9.27 monika.liparova@praha4.cz

Zveřejněno: 13.01.2014 – tiskový referent David Polák
Vytisknout