Odbor školství, prevence a rodinné politiky

  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon
  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 273/1993 Sb., v platném znění, o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
  • poskytuje informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  • dodržuje Závazný postup oběhu účetních dokladů
  • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů OFS  přehled o přidělených finančních prostředků
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Ságlová Jana Mgr. Vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky 261 192 477 6.28 jana.saglova@praha4.cz
Maňáková Hana Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro organizace zřízené MČ Praha 4 261 192 487 6.25 hana.manakova@praha4.cz
Wasserbauerová Miriam JUDr. Právník 261 192 483 6.29 miriam.wasserbauerova@praha4.cz
Zedníková Lada Asistentka 261 192 470 6.27 lada.zednikova@praha4.czZveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout