Odbor kontrolní (OK)

  • provádí vnitřní kontrolní činnost v rámci úřadu včetně periodických kontrol a řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
  • kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a hospodaření s finančními a hmotnými prostředky vykonává jednak podle plánu kontrolní činnosti, jednak operativních potřeb a rozhodnutí vedení MČ (starosty jeho zástupců či tajemníka), nebo na základě vyžádání státních orgánů
  • více
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kulasová Jaroslava Vedoucí odboru kontrolního 261 192 257 4.15 jaroslava.kulasova@praha4.cz


Způsoby podání a vyřizování stížností a podnětů občanů
Zveřejnil: Admin Administrator
Vytisknout