Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 688 televizí, 266 monitorů a 4 356,00 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

„Každý může svým dílem přispívat odpovědným způsobem ke zlepšení života na Zemi. Děkuji těm z Vás, kteří se aktivně zapojují do sběru elektrozařízení. Je jasně vidět, že tato snaha není marná. Věřím, že naše obec bude nadále v otázkách životního prostředí velmi aktivní“, uvádí radní pro životní prostředí Ing. Ondřej Růžička.

Asekol
Zveřejněno: 13.07.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout