Měníme veřejná prostranství Prahy 4

Pondělním večerem na Nuselské radnici skončila série plánovacích setkání nad návrhem generelu veřejných prostranství Prahy 4. Asi 80 obyvatel Michle a Nuslí diskutovalo nad mapou o stavu a možnostech zlepšování veřejných prostranství ve svých čtvrtích. 

Diskuse se soustředila na důležitá prostranství v oblasti – park Na Fidlovačce, náměstí Bratří Synků, prostor na křížení ulice V Zápolí a Michelská, ale i na další místa v okolí ulice Nuselské a Michelské. Všichni se shodli, že velký potenciál má celá oblast kolem Botiče. Diskuse se mj. týkala možnosti zprůchodnění  tohoto území rekreačními cestami navazujícími na parkové plochy v okolí. 

„V průběhu letošního léta urbanisté z atelieru Unit architekti podněty účastníků všech setkání nad mapou vyhodnotí, zpracují a na konci letních prázdnin odevzdají finální návrh generelu k projednání v orgánech městské části,“ doplnila Alžběta Rejchrtová, radní pro územní rozvoj a výstavbu.

Veřejná projednávání ke generelu veřejných prostranství se uskutečnila v rámci místní Agendy 21.

 

Veřejné setkání o generelu na staré Nuselské radnici - pro lokality Nusle a Michle 


Zveřejněno: 15.06.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout