MČ Praha 4 pokračovala v realizaci projektů na integraci cizinců

V rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2017 zaměřeného na na integraci cizinců pobývajících legálně na území Prahy 4 byl realizován komplexní soubor aktivit zaměřených především na podporu základních a mateřských škol, které mají ve svých řadách větší počet dětí a žáků z řad cizinců. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního programu projektů obcí na integraci cizinců (tedy osob primárně ze zemí mimo EU). Cílem projektu bylo podpořit bezproblémové začlenění cizinců do společnosti.

Hlavní část projektu se soustředila na podporu doučování ve 4 základních školách (ZŠ Ohradní, ZŠ Táborská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Jižní) a jedné MŠ (MŠ 4 pastelky). Díky podpoře v rámci projektu mohly školy nejen zřídit kroužky a doučování češtiny pro děti a žáky s horší znalostí češtiny, ale získaly i materiální podporu pro realizaci různých vzdělávacích aktivit zaměřených mimo jiné i na realizaci projektových dní nebo celoškolních vzdělávacích akcí. Projekt se ovšem soustředil i na další aktivity – školy byly podpořeny i nabídkou bezplatných akreditovaných seminářů organizace META, o.p.s. zaměřených na zvyšování znalostí pedagogů v oblasti vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, díky projektu byly přeloženy dokumenty a formuláře škol, které jim usnadní komunikaci s rodiči i dětmi a žáky z řad cizinců.

„Spolupracující školy si naší podpory prostřednictvím integračních projektů velmi cení. Nejen, že to školám usnadňuje práci s celými kolektivy, kde je více dětí a žáků pocházejících z ciziny, ale zároveň je to zbavuje rozsáhlé administrativy, kterou jinak při shánění další podpory v této oblasti mají,“ uvedl k realizaci projektu starosta Petr Štěpánek, který má tuto agendu ve své gesci. „V letošním roce plánujeme dále podstatně rozšířit počet škol, které projevily zájem se do projektu zapojit,“ sdělil k tomu dále starosta MČ Praha 4. Projekt realizovaný v roce 2017 cílil i na naplňování dalších priorit stanovených strategickými dokumenty hl. m. Prahy i vlády ČR jako je zvyšování sociokulturní orientace cizinců ve společnosti, podpora vzdělávání, ekonomické soběstačnosti a informovanosti cizinců. „Realizované projekty mají za cíl začlenit legálně žijící a pracující cizince do života v naší městské části,“ dodal k tomu starosta Petr Štěpánek.

V rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2017 byl dále realizován i 3. ročník multikulturního festivalu Kaleidoskop, který MČ Praha 4 uspořádala v červnu roku 2017 v pankráckém parku. Dále byly vyhotoveny i překlady vybraných dokumentů živnostenského odboru, jež mají usnadnit komunikaci úřadu s cizinci při řešení agendy podnikání a proběhly rovněž celkem čtyři kurzy českého jazyka pro dospělé cizince z Prahy 4, které realizovala MČ Praha 4 ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Centrum pro integraci cizinců.

V realizaci integračních aktivit s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR i Magistrátu hl. m. Prahy plánuje MČ Praha 4 pokračovat i v roce 2018.

Zveřejněno: 16.02.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout