Kompostéry mají své majitele

Městská část Praha 4 na podzim minulého roku 2013 spustila projekt, ve kterém nabídla občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostérů. Celkem bylo k dispozici 500 kusů (každý o objemu 900 litrů). Jejich předání proběhlo 2. a 16. dubna 2014.

Žádosti o kompostéry již není možné podávat.


„Jsem velice rád, že obyvatelé naší městské části Praha 4 využili v tak hojném počtu možnost zapůjčit si od Prahy 4 kompostéry,“ říká neuvolněný radní pro evropské fondy Mgr. Martin Píša.

_DSC9276.jpg

_DSC9231.jpg

_DSC0426.jpg

_DSC0399.jpg

Předání kompostérů - I. vlna - 2. 4. 2014

Předání kompostérů - II. vlna - 16. dubna 2014


Nákup kompostérů je podporován ze SFŽP ČR v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Operační fiond životního prostředí - logo.jpg

 • Stanoviště kontejnerů, harmonogramy svozů a info o sběrných dvorech - Aktualizováno

  22.04.2014
  Přinášíme informace o stanovištích kontejnerů na velkoobjemový odpad, kontejnerů na drobná elektrozařízení, kontejnerů na použitý textil, harmonogram svozu elektroodpadu a také sběrných dvorech hl. m. Prahy a městské části Praha 4.
 • Jak můžete nahlásit autovrak

  12.02.2019
  Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Na odkazu najdete, jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku) a můžete přímo vyplnit i formulář. Na téže stránce, jen v jiné boční záložce, je i možnost zjistit, kde se případně nachází vaše odtažené auto.
 • Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2019

  06.03.2019
  V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Akce na Praze 4 začne v dubnu 2019 a její druhá vlna potrvá po letních prázdninách až do konce října 2019.
 • Oznámení ročního kontrolního auditu k FSC certifikaci lesního hospodaření Hlavního města Praha

  14.02.2019
  Ve dnech 28. a 29. března 2019 proběhne roční kontrolní audit v rámci certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) Hlavního města Praha.
 • Konec doby plastové

  19.11.2018
  Magistrát hl. m. Prahy se v rámci své informační kampaně zapojil do iniciativy Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Dost bylo plastu“
Vytisknout