Kamerový systém pro bezpečí dětí ve školách

Praha 4 se stará o bezpečnost dětí v základních školách. Třináct z dvaceti škol má kamerový systém, který má zabránit vstupu nežádoucích osob do budovy a zajistit bezpečnost dětí. Další školy jeho zavedení plánují.

„Bezpečnost našich dětí je pro nás prioritou,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost. Ve spolupráci s městskou policií se staráme o bezpečí dětí při cestě do školy a ze školy. S řediteli našich škol vnímáme potřebu základního zabezpečení, ale nečiníme tak pouze na základě tragických událostí, nýbrž už několik let“.

Kamerový systém slouží především k zamezení vstupu nepovolaných osob, často i k zamezení krádeží a vandalismu v areálu školy, některé naše školy uvádějí, že je prevencí i proti šikaně. Ze sedmi škol, které kamerový systém zatím nemají, pět plánuje jeho pořízení, dvě nikoli. V jedné v průběhu dne zajištuje vstup do školy vrátný a mimo školní provoz  je škola napojena na pult městské policie. Druhá škola chtěla kamerový systém pořídit, ale zatím nedošlo ke shodě s rodiči.

Několik škol v městské části používá kromě kamerového systému ještě čipový systém u vstupu do školy.
Vytisknout