Jarní rehabilitační cvičení 2018

Rehabilitační cvičení bude opět probíhat za spolupráce rehabilitačního centra Plaveckého stadionu Podolí, a to v 5 cvičebních jednotkách, v rozložení každý týden jedna cvičební lekce, tj. 5 týdnů. Cvičební hodina představuje 45 minut vlastního rehabilitačního programu pod vedením fyzioterapeutů a pod lékařským dohledem.

Zápis do kurzů se uskuteční přímo na Plaveckém stadionu v Podolí, Praha 4, Podolská 74, I. patro (vstup vedle rehabilitace) v těchto termínech:

Jarní kurz LTV se zahájením od 26. 3. 2018 v 9.00 h a ukončením 27. 4. 2018 v 12.00 h

Zápis do jarního kurzu 19. 3. – 22. 3. 2018

Pondělí  19. 3. 2018 od 10.00 h do 13.00 h

Úterý  20. 3. 2018 od 9.00 h do 12.00 h

Středa  21 3. 2018 od 9.00 h do 12.00 h

Čtvrtek  22. 3. 2018 od 9.00 h do 12.00 h

POZOR! Cvičební hodiny nelze v průběhu 5 lekcí měnit!

Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena pro obyvatele s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, starší 63 let, je nutné při nákupu permanentky předložit platný občanský průkaz, z něhož bude použito následující:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště
  • datum narození
  • číslo občanského průkazu

Na základě těchto údajů bude senior zaveden do evidence a bude mu vystavena průkazka pro rehabilitační cvičení, která jej bude opravňovat k využití 5 lekcí LTV, a to na období 5 týdnů ve zvolených dnech a časech.

Dále senior při zápisu předloží 150,- Kč jako finanční spoluúčast a Plavecký stadion Podolí vystaví na tento finanční obnos příjmový doklad. Cena jedné cvičební jednotky je 60,- Kč, avšak senior hradí pouze polovinu (30,- Kč) a druhá polovina je dotována MČ Praha 4.

Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4, Podolská 74, I. patro. V jedné skupině je 12 cvičících, aby jim instruktor mohl věnovat dostatečnou péči a pozornost.

Veškeré cvičební nářadí je k dispozici v tělocvičně, včetně cvičebních podložek. Cvičební oděv dle vlastního uvážení, cvičební obuv – cvičky, nebo je možno cvičit na boso (tělocvična je vybavena kobercem).

Zveřejněno: 15.02.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout