Integrační centrum Praha (ICP)

Integrační centrum Praha (ICP)


Od roku 2012 působí Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP) pod sloganem „Metropole všech“ v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí na území hl. m. Prahy.

Cílem ICP je především podpora integrace cizinců do majoritní společnosti na lokální úrovni a navázání přátelských sousedských vztahů. ICP cizincům ze třetích zemí (nepracuje s cizinci z EU, s uprchlíky a cizinci, kteří nemají v ČR legální pobyt) zdarma nabízí sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace.

Dále pořádá komunitní a kulturní akce pro širokou veřejnost a zajišťuje tlumočení pro cizince ve školách, na úřadech, u lékařů atp.

Pobočka ICP v Praze 4 sídlí na adrese:
Hvězdova 1594/19, 140 00  Praha 4 – Nusle

Telefonní kontakt:   +420 775 771 944 (aj)
        +420 775 721 427 (spa, por, aj)

Otevírací doba: Po, Út, Čt: 9.00–17.00


ICP vydalo v roce 2015 informační brožuru "V PRAZE JSME DOMA". Brožura je určena hlavně pro migranty/tky žijící na území hlavního města Prahy, ale také pro zaměstnance/kyně místní správy, samosprávy a neziskových organizací, které s migranty/tkami pracují. Brožura je koncipovaná jako rozcestník základních informací a kontaktů na jednotlivé organizace, spolky, úřady a jejich odbory s cílem, aby zajistila co nejlepší informovanost migrantů/tek a byla jim oporou v řešení každodenních problémů spojených s životem v ČR.

Vytisknout