Ing. Ludmila Třísková, CSc. a Ing. Pavel Tříska, CSc.

Ing. Ludmila Třísková, CSc., narozená 1. ledna 1931, a Ing. Pavel Tříska, CSc., narozen 5. listopadu 1931, jsou dlouholetými zaměstnanci Akademie věd, nejdříve Geofyzikálního ústavu, poté Ústavu fyziky atmosféry – již 55 let stále v Praze 4 na Spořilově.

Ludmila Třísková  Pavel Tříska

Oba jsou zakladateli kosmického a ionosferického výzkumu v naší republice, oba se naprosto zásadním způsobem podíleli na realizaci družicového programu Magion. Ve vědě stále aktivně působí a pomáhají tak vychovávat další generaci vědců.

Zveřejněno: 13.08.2013 – tiskový referent David Polák
Vytisknout