Informační kanceláře

  • zajišťuje provoz informační kanceláře včetně odloučených informačních center
  • spolupracuje s vedoucími odborů k získávání úplných údajů určených k informování veřejnosti včetně jejich bezprostřední aktualizace
  • podává veřejnosti informace o činnosti a působnosti orgánů MČ a příspěvkových organizacích zřízených MČ
  • zajišťuje koordinaci agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • poskytuje poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů
  • zabezpečuje provoz informační telefonické služby
  • ověřuje opisy listin a podpisy na listinách a vede jejich evidenci
  • vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy-Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech Point
  • vydává výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů, provádí konverzi dokumentů, přijímá žádosti a oznámení podle zákona o elektronických úkonech
  • zajišťuje provoz recepce v budovách úřadu
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Bidrmannová Taťana Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul tatana.bidrmannova@praha4.cz
Hájková Marie Referent - informační kancelář 272 651 962 KE01 marie.hajkova@praha4.cz
Hendrychová Vlasta Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul vlasta.hendrychova@praha4.cz
Chrpová Michala Referent - informační kancelář 261 192 694 IN001 michala.chrpova@praha4.cz
Kobercová Svatava Referent - informační kancelář 244 462 044 D010 svatava.kobercova@praha4.cz
Krejzová Marcela Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 marcela.krejzova@praha4.cz
Kumstátová Dana Referent - informační kancelář 261 192 694 IN001 dana.kumstatova@praha4.cz
Profousová Jana Referent - informační kancelář 272 651 924 KE01 jana.profousova@praha4.cz
Pšeničková Dana Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul dana.psenickova@praha4.cz
Vaňková Petra Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul petra.vankova@praha4.cz
Vondráková Libuše Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 libuse.vondrakova@praha4.cz
Vopinková Jindra Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 jindra.vopinkova@praha4.cz
Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout