Informace pro členy okrskových volebních komisí


Starosta MČ Praha 4 svolal 1. zasedání okrskových volebních komisí (OVK). To se uskuteční ve dnech 18. a 19. prosince 2017 (pondělí a úterý). Zasedání je asi na 75 minut a účast na něm je pro členy OVK nezbytná. Čas zasedání se liší podle čísla komise, do které patříte. Pomocí seznamů níže to lehce zjistíte.

V níže přiložených dokumentech
najdete seznam členů v jednotlivých okrskových komisích. Je řazený abecedně vzestupně (od A do Ž) podle příjmení. Snadno se v něm tedy pro vaši kontrolu i najdete. Zároveň jsou v něm žlutě zvýrazněni zapisovatelé jednotlivých komisí.

Samotní zapisovatelé OVK budou ještě před 1. zasedáním OVK "své" členy kontaktovat. Nejčastěji telefonem, případně pomocí e-mailu. Zároveň z úřadu již odešel i dopis a máme potvrzeno, že jej někteří již i dostali.

Žádáme proto členy okrskových volebních komisí, aby se s případnými dotazy obraceli na zapisovatele příslušné okrskové volební komise. Kontakty na zapisovatele naleznete v telefonním seznamu úřadu na odkazu ZDE.

Pro snadnější nalezení příslušného zapisovatele
jsou zde připojeny i soubory řazené podle čísla OVK vzestupně (od 4001 do 4132).

Poslední aktualizace seznamů proběhla 14. 12. 2017 okolo poledního. Další bude po prvních zasedáních komisí.

Najít sebe a tedy pak i číslo komise:

Abecední seznam členů OVK (*.xls)
Abecední seznam členů OVK (*.pdf)

Podle čísla komise najít zapisovatele:

Seznam členů OVK dle čísla komise (*.xls)
Seznam členů OVK dle čísla komise (*.pdf)


A nyní již následuje harmonogram 1. zasedání OVK
(datum a čas zde najdete podle čísla OVK)

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 18. a 19. prosince 2017a také avizované oznámení o svolání 1. zasedání OVK


oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Vytisknout