12
 • Jaké jsou možné a správné způsoby vyplnění hlasovacích lístků


  Na odkazu najdete brožuru ČSÚ, která jasným a pochopitelným způsobem ukazuje, jak mohou vypadat správně i nesprávně vypněné hlasovací lístky. Materiál je primárně určen pro členy OVK, ale může být i dobrou radou a odpovědí na řadu otázek voličů. A jen pro informaci. Příklady jsou uvedeny pro 7 (sedmi) členné zastupitelstvo. Naše OVK budou hodnotit 45 a 65 členné zastupitelstva s 11 a 36 volebními stranami... Držte jim tedy palce.
 • Informace o provozu zón placeného stání v době voleb


  Z důvodu konání komunálních a senátních voleb na území městské části Prahy 4 bude za účelem hladkého průběhu voleb ve dnech 5.10. a 12.10.2018 v době od 12:00 do 20:00 přerušen kontrolní monitoring vozidel parkujících v zónách placeného stání na území městské části Praha 4.
 • Popis volebních okrsků


  V kratičkém článku najdete odkaz mapku volebních okrsků na území MČ Praha 4 a odkaz na popis okrsku (ulice a čísla domu) pro všech 133 volebních okrsků.
 • Oznámení o době a místě konání voleb


  V dokumentu přiloženém na odkazu najdete oficiální oznámení o době a místě konání voleb. Na první stránce jde o volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a do zastupitelstva hl. m. Prahy, na druhé stránce pak o volby do Senátu Parlamentu ČR. Na třetí stránce je pak informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
 • Základní informace o sídlech a počtech volebních komisí


  V dokumentu najdete základní informaci o sídlech (adresách), kde budou jednotlivé okrskové volební komise působit a o jejich počtu v daném objektu.
 • Vylosovaná volební čísla kandidátek do Zastupitelstva MČ Praha 4


  Na přímém odkazu najdete oznámení o výsledku losování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do ZMČ Praha 4, konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
 • Seznam zaregistrovaných volebních stran do ZMČ Praha 4


  Na odkazu je seznam zaregistrovaných volebních stran do ZMČ Praha 4.
 • Seznam volebních stran do ZMČ Praha 4


  Seznam volebních stran, které prostřednictvím svého zmocněnce podaly k registraci kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 konané ve dnech 5. a 6, října 2018, uvedeno v pořadí, jak je převzal zaměstnanec registračního úřadu ÚMČ Praha 4 do 16:00 hodin dne 31. července 2018. Do Zastupitelstva městské části Praha 4 se volí 45 členů a pro volební období 2018 – 2022 byl vytvořen 1 volební obvod
 • Volební právo občanů jiných členských států EU


  Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 4, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018
 • Hlasování do přenosné volební schránky


  Zde se dozvíte, jak a kde lze požádat o možnost hlasování mimo volební místnost.
12