Informace obecné

 • Druhé kolo senátních voleb se v Praze 4 týká jen 10 okrsků


  Volební okrsky č. 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4128, 4129, 4130 a 4131 spadají pro volby do Senátu Parlamentu ČR do senátního obvodu č. 17 - Praha 12, kde proběhne druhé kolo volby. Hlasovací lístky budou voličům k disposici přímo ve volební místnosti (nebudou tedy roznášeny). Případné neplatné občanské průkazy bude pro obyvatele těchto okrsků řešit mimořádně otevřené detašované pracoviště občansko správních agend v Jílovské ulici. Podrobnosti na odkazu...
 • Informace o provozu zón placeného stání v době voleb


  Z důvodu konání komunálních a senátních voleb na území městské části Prahy 4 bude za účelem hladkého průběhu voleb ve dnech 5.10. a 12.10.2018 v době od 12:00 do 20:00 přerušen kontrolní monitoring vozidel parkujících v zónách placeného stání na území městské části Praha 4.
 • Na území MČ Praha 4 zasahují dva senátní volební obvody


  Informace pro voliče, že některé volební okrsky spadají při senátních volbách do působnosti obvodu č. 17 a ne do č. 20, kam patří většina okrsků.
 • Popis volebních okrsků


  V kratičkém článku najdete odkaz mapku volebních okrsků na území MČ Praha 4 a odkaz na popis okrsku (ulice a čísla domu) pro všech 133 volebních okrsků.
 • Oznámení o době a místě konání voleb


  V dokumentu přiloženém na odkazu najdete oficiální oznámení o době a místě konání voleb. Na první stránce jde o volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a do zastupitelstva hl. m. Prahy, na druhé stránce pak o volby do Senátu Parlamentu ČR. Na třetí stránce je pak informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
 • Základní informace o sídlech a počtech okrskových volebních komisí


  V dokumentu najdete základní informaci o sídlech (adresách), kde budou jednotlivé okrskové volební komise působit a o jejich počtu v daném objektu.
 • Vylosovaná volební čísla kandidátek do Senátu


  Na přímém odkazu najdete oznámení výsledku losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 20 se sídlem Praha 4, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, případné 2. kolo voleb ve dnech 12. a 13. října 2018.
 • Seznam zaregistrovaných volebních stran do Senátu


  Na odkazu je dokument, uvádějící seznam zaregistrovaných volebních stran do Senátu.
 • Seznam volebních stran do Senátu


  Seznam volebních stran, které prostřednictvím svého zmocněnce podaly k přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 20 se sídlem Praha 4, uvedeno v pořadí, jak přihlášky k registraci převzal zaměstnanec ÚMČ Praha 4 do 16:00 hodin dne 31. 07. 2018
 • Hlasování do přenosné volební schránky


  Zde se dozvíte, jak a kde lze požádat o možnost hlasování mimo volební místnost.
 • Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz


  Zde se dozvíte, jak a kde může volič hlasovat, pokud se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu... Více v článku.