Eduard Marek

Eduard Marek je skautský vůdce a narodil se v roce 1917 v Praze.

V 17 letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica. V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na pražské letiště Kbely.

V červnu 1949 dostal zákaz vést skautský oddíl, který byl režimem později rozpuštěn. V roce 1950 byl zatčen za protistátní činnost a odsouzen k 10 letům odnětí svobody a k práci v uranových dolech.

Po listopadu 1989, při obnově činnosti Junáka, byl znovu zvolen do funkce předsedy obvodní rady Junáka Prahy 2.

Dnes je Eduard Marek členem čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika. Angažuje se i ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své paměti.

Současně je držitelem řady skautských vyznamenání a medailí.
Vytisknout