Dotační programy městské části Praha 4

Rada mětské části Praha 4 schválila usnesením č. 22R-1237/2016 ze dne 30. 11. 2016 vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro rok 2017 včetně souvisejících příloh.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
Upozorňujeme žadatele o dotace, že jednotlivé lhůty pro podání žádostí jsou přílohou č. 1 usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-1237/2016  ze dne 30. 11. 2016 – Harmonogram dotačního řízení. Pro posouzení žádosti je podmínkou řádně a v termínu odevzdané vyúčtování předchozí dotace.

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY

 1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit
  kontaktní pracovníci: Klára ŠEBKOVÁ, Eva ŠPRINGLOVÁ

 2. Dotační programy na podporu činnosti kulturních subjektů
  kontaktní pracovníci: Klára ŠEBKOVÁ, Eva ŠPRINGLOVÁ

 3. Dotační programy na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky
  kontaktní pracovník: Bc. Ivana STAŇKOVÁ

 4. Dotační programy pro oblast zdravotní
  kontaktní pracovník: Bc. Lucie BARTIŠOVÁ, DiS.

 5. Dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin
  kontaktní pracovník: Bc. JAN JANOUŠEK

 6. Dotační programy na podporu životního prostředí
  kontaktní pracovník: Ing. Jana TEICHMANNOVÁ

 7. Dotační programy v oblasti sociální
  kontaktní pracovník: Jana MARYŠKOVÁ

 8. Dotační programy na podporu rodinné politiky
  kontaktní pracovník: Jarmila SUKOVÁ

Dotační programy hl. m. PrahyRada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1911 ze dne 16. 8. 2016 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017.


VYHLÁŠENY PROGRAMY

I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity)

II. Rozvoj sportovní infrastruktury

II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť

III. Sportovní akce

III. A. Sportovní akce mezinárodního významu(soutěžní aktivity)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (soutěžní aktivity)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (soutěžní a nesoutěžní aktivity)

IV. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapované a seniory

IV. A. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny
IV. B. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu handicapovaných
IV. C. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu seniorů

Více informací o podmínkách vyhlášených programů naleznete na www.praha.eu.


Ke stažení - Formulář vyúčtování dotace poskytnuté městskou částí Praha 4 v roce 2016

(soubor xls)

PŘEHLED UDĚLENÝCH GRANTŮ  A DOTACÍ
 rok 2016
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2016
rok 2015
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů:
Přehled udělených víceletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro léta 2015 až 2018
Přehled udělených jednoletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2015
rok 2014
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - I. kolo
rok 2013
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - III. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - I. kolo
rok 2012
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2012
rok 2011
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2011
rok 2010
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - I. kolo
rok 2009
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2009
rok 2008
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2008
rok 2007
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2007
Dotace a granty hlavního města Prahy
Zveřejnil: tiskový referent David Polák,
Vytisknout